Kossmann Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Jeśli chcesz zareklamować produkt:

 

Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta:

 

tel.: +48 600 992 600

 

email: info@kossmann.com.pl.

 

Na adres Kossmann Fashion, ul. Grójecka 194/364, 02-390 Warszawa wyślij produkt wraz z pismem w którym opisz powód reklamacji oraz dołącz dowód zakupu (faktura, rachunek lub paragon).

 

Wysyłka reklamowanego produktu dokonywana jest na koszt sklepu.

 

Twoją reklamację rozpatrzymy niezwłocznie.

 

W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności, dowodem zakupu (fakturą, rachunkiem lub paragonem) i

 

oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sklepu należy odesłać na adres ul. Grójecka 194/364, 02-390 Warszawa na koszt Sprzedawcy, po wcześniejszym kontakcie z

 

Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 600 992 600 lub adresem email  info@kossmann.com.pl. Informacje o procedurze zwrotu na koszt Sprzedawcy zostaną podane po

 

kontakcie z obsługą sklepu. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie.

 

 

Prawo odstąpienia od umowy:

 

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Kossmann Fashion przysługuje – na podstawie

 

przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno

 

zostać wysłane na adres:

 

Kossmann Fashion

 

ul. Grójecka 194/364

 

02-390 Warszawa

 

tel. 600 992 600 lub 501 000 025

 

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za

 

dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana

 

była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

 

Kossmann Fashion

 

ul. Grójecka 194/364

 

02-390 Warszawa

 

tel. 600 992 600 lub 501 000 025

 

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Kossmann Fashion

 

świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

 

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez [sklep internetowy], przed upływem

 

terminu 10 dni od zawarcia umowy.

 

Formularz zwrotu do pobrania: Formularz zwrotu

 

 

 

OBSERWUJ KOSSMANN NA :