Reklamacje

Jeśli chcesz zareklamować produkt:

  1. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta:
  2. Na adres Kossmann Fashion, ul. Przy Parku 12 / 02-384 Warszawa wyślij produkt wraz z pismem w którym opisz powód reklamacji oraz dołącz dowód zakupu (faktura, rachunek lub paragon).
  3. Wysyłka reklamowanego produktu dokonywana jest na koszt sklepu.
  4. Twoją reklamację rozpatrzymy niezwłocznie.

W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności, dowodem zakupu (fakturą, rachunkiem lub paragonem) i oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sklepu należy odesłać na adres ul. Przy Parku 12 / 02-384 Warszawa na koszt Sprzedawcy, po wcześniejszym kontakcie z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 600 992 600 lub adresem email  info@kossmann.com.pl. Informacje o procedurze zwrotu na koszt Sprzedawcy zostaną podane po kontakcie z obsługą sklepu. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie.